Occitaina

De Valenciclopèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Valenciclopedisme Atenció atenció! Est' artícul està escrit en llemosí afrancesat.

«No əns farəu wccitans!»
(Pompeu Faba, en un arranc de blawerisme)


Hipotètica senyera occitana, & blau i tot
La'occitanor, ben əntesa

Xe, Occitaina és un país inventat -com tots, per âtra banda- qu'apareix en les novel·les de cavallerães i en la poesia trobãorenca: el' seus habitants es dîen càtars, vivien en castellets molt apanyats i parlãen una llengua incomprensible hasta pâ dells mateixa qu'es dîa occità, de la que no es conserva cap escrit hui 'n dia, per la qual cosa se pensa qu'el valencià -i, a la millor tammé, el català- podria vindre d'allí.

Occitaina, qu'és això?[modifica]

El' sabuts gavatxos sempre han dit qu'Occitaina estava en lo que seria més o manco ara el suð de Frància, basan'-se nel fet qu'allí sempre s'ha parlat mol' mal el francés i que, per tant, algo de soll d'occità hi hauria, encâ que si vas per allí i preguntes per Occitània o algo paregut és més fàcil que se facen ês suecos.

De qônsevol de les maneres, les diferents nacions reggons al suð de Frància que no són ni 'l País Basc ni Cataluñya se disputen la'occitanor i rinyen entr'elles per vôre quina de totes és l'autèntica Occitaina; tammé n'hi ha qui, volguent imitar el concepte fusterià dês Països Valencians, proposa ûs Països Occitans a on tots compartirien l'origen mitològic de la cosa, & tots ês beneficis turístics que comporta.

Âtres teories més mõernes diuen que si Occitaina es dîa aixina perque dîen «oc» per cónter de «» -cosa que no s'ha demostrat-, estaria al costat de la mítica Sicaina, qu'és a on se supon' que dîen «» per cónter de «no»; o al costãet de Picaina, qu'és a on dîen «pi» per cónter de 3,1416...

En tot cas, sí qu'és cert qu'el poble alcoià de Contestaina es diu aixina perque va ser fundat per càtars que fugien de les flames de la inquisició i que per això es diuen socarrats i diuen «[email protected]» i coses per l'estil.

Càtars declarats[modifica]

Per si vos fa paper[modifica]

Vincles forasters[modifica]