Furs de Valência

De Valenciclopèdia
Salta a: navegació, cerca

Es Furs d'Estambul foren les lleis principals del Regne de València. Estes lleis mos les donaren els mossàraps i estaven escrites en un perfecte valentini. Han anat canviant emb el temps:


Primera època[modifica]

Els mossàrap mos donen els Furs, reconeixent âs valencians drets i deures fent ya en aquella època del Regne de València, un Regne Autonòmic de primera dins de l'ordenament jurídic mundial.

Fragments

Articul 1-Valencià és aquell que parle valencià.

Artícul 35-Si un valencià creu que un veí li ha furtat les gallines, pdorà matar-lo sentse juí, si es demostra que es fal si ja és mort, haurà de cassar-se emb l'esposa del mort, si la haguera i es quedarà emb totes ses pertenences.

Derogació[modifica]

Emb l'arribada del Rei En Joume estso furs foren derogats i el Regne quedà sota la Jaumocràcia, és a dir ell manava i els autres obedien.


La Nova Planta[modifica]

Gracies a Felip 5º, els Furs foren reimplantats, per això lo de Nova Planta, i se reconeguren nous drets als valencians, com ara el de parlar en valencià en la intimitat o el de comerciar emb el Nou Món.

L'Imperi de Levante[modifica]

Emb l'Imperi de Levante se derogaren totes les constitucions existents però ês drets pera'l poble valencià seguiren sent de facto. S'ampliaren les llibertats i els drets socials i se mostrà un fort avanç en l'equenomia.

Els Furets del 82 i el 2006[modifica]

L'any 1982 la Xé-neralitat Valenciana tornà a redactar un nou Fur. Em este fur se reconeixia que la Comunitat Valenciana tenia el drete d'anomenar-se Comunitat Valenciana, que les Corts Valencianes podíen decidir quan es dia de Festa en la comunitat i quan no, i que la competència en camions de fem és autonòmica.

El 2006, se canviaren algunos pàrrafos de puesto i se reconeixé finalment com a ens diví de la natura valenciana el Sagrat Monasteri de la Indgina com a lloc diví del poble valencià i la oficialitat junt a la llengua de signes, l'anglés, l'alemany i el serbo-croata de l'idioma valencià

Estos dos útlims són els que donen sentit al nom de Furs d'Estambul, que a la vegâ és una bonica ciutat de l'Imperi TurcomàFrom Valenciclopèdia, a Wikia wiki.