Àraþ

De Valenciclopèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Àrap
ويكيپيديا العربية {Al-àrap}
Àrea d'influència
Influix en tot lo món especialment en ês països sentse nom
Dades estadístiques
Noms alternatius Moro, aràbigo, serbocroata.
Regulat per L'AVL ja ha creat l'Estàndard Oral en Àrap
Família Afrodisiàtica
  • Siàtica
  • Aràpiga
  • La Meca
Parlants

 - Total (2007)
 - % dês Països Valencians
 - del món

-10 milîons.
57%
-27%

Codi ar
Tipus d'escriptura Al revès de lo normal
arabigopèdia

L'àrap és una llengua d'origen diví que fon inspirà per Déu al Papa. Este només la volia per ad ell aixina que només se parlà en Ciutat del Vaticà fins a l'any 567 després de la vinguda del mesies. Eixe mateix any, ês`malèfichs àraps conquistaren la cristiandat i feriren de mort Tirant lo Blanch en Constantísnoble. Començà a partir d'entonsses la expansió de la llengua àrap per tot lo món fins a arribar a Españya on fon parà i tornà cap a enrrere pel valent Joume I i uns atres. Ara per ara ês parla a tot lo món àrab, i fora d'ell.

Caracaterístiques aMorfosintàctiques[modifica]

  • En àrap el, la, els, i les, és en llengua àrap al. Això es deu al contacte amb ês catalans, que pronuncien l'artícul el substituïnt la e per a.
  • S'escriu a l'inrevès, és a dir:rid a sè séverni'l a uircse'S
  • Si tens un fill se dira Benito i després com tu. És a dir si tu eres Maclet i tens un fill serà Benito Maclet, que per carinyo de barri acabarà sent Al-Beni-maclet. El mateix amb Beniferri, Benicalap, Benimarfull, i Beniarbeig. Són excepcions Benidorm, que és una traducció que feu Saplana quan era alcalde d'un slogan muncipal que ressava en castellà Ven y duerme, i tammé Benixida que dona compter de com estan les xicones del poble. <La que no's puta esta aixida>- Popular de la Vall Farta (que no d'els imperialistes carceleros)
  • Si vols aigua di gua o ma i entonses indicaràs que hi ha aigua.

Les vocal en àrap[modifica]

El sistema convocàlic àrap consta de tres subsistemes integrals características sent la vocal كي que representa el so /ywa/ la més utilitzâ, seguida de la vocal ية que representa al so /trb/.

El sistema cromosonàntic se basa en 15 consonants sense só però que ês àraps pronuncien com més boniques els sonen. És això un tret caracterísitch de l'àrap? En absolut, idiomes com l'inglès ja ho han provat en les seues carns i diuen haver-ho passat de lo més bonico. Això ha causat en la societat àrap i en la resta del món un cúlmen cromosòmic.

Què opina l'AVL[modifica]

L'AVL mantè un model que respecta la varietat dialecta de l'àrap i que a la vegâ uneix i dignifica la menyspreuâ llengua àrap. Aixina podem vòrer diverses obres de l'Acadèmia entre elles Al-estandart Oral de Yenwa Àrap.