Valenciclopèdia:Petxina a prova de pixorros

De Valenciclopèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


Toni, dîxa la lləgona;
no penses en treballar:
anem-o-ne a Carcaixent
a vôre el gran centenar.
Els que vingau a les festes,
repareu en lo qu'es fa
i no se n'aneu demà
fets uns burros i unes bêsties.
Com un albercock madur
estàs mirant la funció,
sinse parar atenció
en el pa qu'es va fent dur.
Per lluir el centenar
i no apurar molt la bossa,
degueu le dones filar
en una bona filosa.
Tots aquells que molt s'alegren
al fer el Dimoni carasses,
és per que són de males races
i en un tot a ell li semblen.
Ja està la festa completa,
ningún burro falta ja,
perqu'un burro un que faltava
llegint la quarteta està.
Xiques, a matar pollastres;
deixen-se el monyo per fer,
eixa que avente el brasser
i a pelar-los estes tres.
Tots en les boques obrides
Escoltaren satifets
La música y tabalets
I les panches tindrem buides.
Si a Aigües Vives voleu
la image hermosa admirar,
a Carcaixent camineu,
que molt tindreu que contar.
Quant estiques en juí,
si veus el conte estret,
əmparat en Micalet,
qu'ell te obrirà el camí.
Deixa la fãena, borinot,
i en este tan gloriós dia
festeja de bon cor
a la imatge de Maria.
Si voleu que Toni
'os lliure els animals
de febres i âtres mals,
no doneu gust al Dimoni.
Si después d'estes pomposes festes,
vols lograr la hermosura del cel,
encâ qu'el Dimoni el moleste,
digues en fervor «viva sant Miquel!»

Dècimes

Des d'este carro triümfal
vaig repartint alegria,
pues en este grandiós dia
és un plaer sinse igual;
Vol el poble, molt marcial,
s'obsequie a nostra patrona
i tammé a tota persona
de qônsevol condició:
per a tan santa funció
exigixc bona limosna.
Un dia, un criat, llaurant
baix d'una olivera bella,
pegà una puntâ la rella
i el parell s'agenollà;
prengué l'aixada i cavà
creent que era una arrel,
I queda ert com un gel
aquell pobre llaurãor
al vôre el gran resplandor
i aquella reina del cel.
Si, en ocasions aflictives,
acudiu tots molt contrits
demanant arrepentits
a Maria d'Aigües Vives,
ara no són rogatives
lo que demana la gent,
pues volen que Carcaixent
faça pêdre lo cervell
a l'awelo i, al novell,
que no li'n quede un argent.
Al mirar-vos ací dalt
revestits de gran pompa
i redoblar el tabal,
pues este carro triunfal
de tots s'emporta la palma;
ànimo, y valor en el'alma,
qu'el sols nom de centenar
deu als jóvens alarmar
i als vells fer pêdre la calma.
Llaurãors qu'esteu sembrant
vingueu ací en bona fe,
pues que d'Aigües Vives ve
la salut a vostre camp
Recordeu ja pues la fam
Qu'en alguns temps se passa,
I estem en lo cas ja,
Que, passant aquelles ànsies,
doneu les degudes gràcies,
a la font que 'os remedià.
Desterrant mals esperits
va Miquel en alegria,
i darrere ve Maria,
qu'abomina als pervertits;
soles als arrepentits
alegre deixà passar,
per a que puguen pregar
en la funció d'estos dies,
i, en devoció, admirar
a Maria d'Aigües Vives.
Acudiu, enamorats,
en les sabates ben netes
o, si no, en espardenyetes,
i de roba ben asseats:
'os quedareu encantats
al sentir tan' de tabal
i tanta veu marcial
que li està donant els vives
a Maria d'Aigües Vives,
qu'és la nóvia principal.