Plorar

De Valenciclopèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Lo contrari totalment a riure.

Maneres de plorar

  • Plorar d'emoció, per etxemple, al vore a la Geperudetta, tota vestida en un manto de flors.
  • Plorar de pena, per etxemple quan veus que sis anys de la nostra vida hem estat governats per un murci...
  • Plorar de satisfacció, quan guanyes la grossa, mai he plorat de satisfacció.
  • Plorar com una nena, com ploren els de la viquipèdia.

Veja tammé