Ondara

De Valenciclopèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Per Ondara corre la vara i pel Verger, la bassenilla pel carrer. (Proverbi àrap del sigle XII)

Ondara és una vila molt vella. Els musulmans o moros la coneixien an el nom d'Òndia, que en català utilisen com a interjecsió quan algo els agrà molt, evocant així aquesta vila de la Marina Alta.

El rei Jaume I va entrar a conquerir-la a mitjan sigle XIII i els ondareros, que sempre han sigut molt esplèndids i monàrquics, li van oferir una correguda de bous embolats a la plaça de Bous - Joya Levantina. Andespués l'ACO li va donar un xec per valor de 3.000 dinars per a que es comprara lo que vullguera al centro comercial La Marina, que ya per entonses tenia gran anomenà a la contornà. I va ser antonses que es van inaugurar les festes de sant Jaume en honor al rei eixe. Si li hagueren dit Pepico, a Ondara es farien bous per sant Jusèp.

Al sigle XVI mos van expulsar els moriscos del poble (que també eren moros), pero es sap que tornarien a finals del sigle XX i que obririen pizzeries i carnisseries en un intent de recuperar la Òndia que es seua, pero això vindrà andespués. Total que l'expulsió morisca va deixar tremolant als ondareros, que van tindre que adoptar a mallorquins i demés personal cristià de la Marina per a vore si la cosa millorava o que.

Al cas és que Ondara va viure una gran recuperació econòmica al sigle XIX amb el negosi del raïm i de la pansa. El poble es va convertir en un Falcon Crest a la valensiana que tornava rojos d'enveja als atres. Va ser antonses que es va inaugurar la font de la carxofa (en homenatge al fruit de la vinya) i el llavador monisipal (on els ondareros anaven a llavar-se la robeta per anar ben perfumats per ahí). Inclús, es va parlar d'obrir a Ondara els estudis de Canal 9. Tant de lujo no era bo i a finals del sigle XIX el negoci se'n va anar a fer la mà i tot el glamour que hi havia a Ondara es va perdre per una epidèmia de filoxera. Desde luego...

I antrem a la època contemporània de la història ondarera, que tant n'hi ha per a contar. De la república, la guerra i la dictadura no es sap res perque no són moments bonicos i és millor amagar això. As veu que a l'Ajuntament ho tenen tot dins la bandera quatribarrà que va dur Jaume I i que volen botar-li foc un dia d'estos.

El meneo comença amb la recuperació de la democràsia l'any 1979. Al principi a l'Ajuntament estaven els rojos del PSOE-CV i del BLOC, però pobrets no van fer res de profit i Ondara pareixia el poble d'Asterix. Menos mal que al sigle XXI es van donar conter que l'autèntica veritat la du a terme el PP, un partit interessat pel poble d'Ondara, que ha acostat el Festacarrer (l'ha acostat a La Xara), ha salvat Segària amb 2.000 vivendes, ha empolat els carrers del centre històric amb pedretes de lo més boniques i ha fet peatonal el carrer la Iglésia.