Valenciclopèdia:Superlativa

De Valenciclopèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Valenciclopedisme Atenció atenció! Est' artícul està escrit en valencià valenciclopèdic.

«La Valenciclopèdia és més completa que la Bíblia
(Toni de l'Hostal, superlativistə)


Xe, la superlativa és l'art de tindre sempre a punt una comparança genial pâ no haver de dir coses de l'estil de «és més -adjettiu- qu'el món/qu'həm anat a fer/que Déu/que dir-ho/que fet d'əncàrrec/que la mare que l'ha parit»; les opcions que teniu a continuació són totes populars i trâsferibles, conque si voleu gastar-les o afegir-ne alguna més, avant!

A[modifica]

a[modifica]

 • Ser més agarrat qu'un xotis
 • Estar més agre qu'un ferro
 • Ser més alt que la torre d'Espioca
 • Estar més amarg que l'asséver
 • Ser més animal qu'un' haca
 • Ser més aspre qu'un codony

B[modifica]

b[modifica]

 • Ser més bast qu'una corbella damunt d'un piano (Simat)
 • Ser més bast qu'un condó d'əspart
 • Ser més bo qu'un tros de pa
 • Ser més bonico que les pessetes
 • Ser més borð que la matapuça
 • Ser més brut que les aranyes
 • Ser més brut que les xinxes
 • Ser més brut qu'un forrellat de porquera
 • Anar més bufat qu'un cep
 • Ser més burro que Tacó
 • Ser més burro que Top
 • Ser més burro qu'un carro bolcat

C[modifica]

 • Cantar millor que la cega de l'Olleria
 • Córrer' més que la traca
 • Córrer més qu'un xavo fals
 • Córrer més qu'un xavo rovellat
 • Costar més temps que l'Assut d'Antella
 • Costar més temps que l'obr@ de la seu d'ai-Xàtiva

c[modifica]

 • Ser més cabut qu'ês bous de carreta
 • Ser més cabut qu'un aragonés
 • Ser més cabut qu'un xurro
 • Estar més calent qu'una olla 'e pito (Xavi Castillo)
 • Ser més calent qu'el fem de porc
 • Ser més calent qu'un titot
 • Ser més calent qu'un xeu
 • Estar més cansat qu'un burro
 • Əixir més car qu'una cria & dida
 • Əixir més car l'ənterro que l'awela (tammé & valdre)
 • Ser més car de vôre que les serps grosses (Simat)
 • Ser més car de vôre qu'un burro bo (Simat)
 • Anar més carregat qu'un' haca
 • Anar més content que Picassàries
 • Estar més content qu'unes pasqües
 • Estar més cremat que la moto d'un hippie
 • Estar més cremat que la pipa d'un índio
 • Ser més conegut que la Xarito
 • Estar més content qu'un gínjol
 • Ser més curt que les mànegues d'un jopetí
 • Ser més cwent qu'un all

D[modifica]

d[modifica]

 • Ser més de poble que les gallines
 • Ser més de poble que les lletugues
 • Ser més de poble que les bellotes...
  ...que naixen & la boina posâ!
 • Ser més delicâ que la de Gandia...
  ...que, cagant gagant, se descostellà!
 • Ser més deshonrat qu'el gos de Xiuita (Bèlgida)
 • Ser més dolç que la mel
 • Estar més dur qu'els peus de Cristo
 • Estar més dur qu'un garrofí

E[modifica]

e[modifica]

 • Ser més əixut que la moixama
 • Anar més ert qu'el bâle d'Otos

F[modifica]

 • Fallar més qu'una escopeta de fira
 • Fer més mal qu'una pedregâ... en sec
 • Fer més mal qu'una tronâ de Matamón
 • Fer més por qu'una tronâ
 • Fer-ho menos qu'un casat
 • Fumar més qu'un carreter

f[modifica]

 • Ser més fals que les pessetes sevillanes
 • Ser més fals que Judes
 • Ser més fals qu'un duro de sis pessetes
 • Estar més fart qu'una xinxa (Simat)
 • Estar més fart que Mahoma de la cansalâ
 • Ser més fava qu'ês pèls del cul...
  ...que veuen vindre la merda i no s'aparten!
 • Ser més fava que Ramonet
 • Estar més feliç qu'un pato en la marjal
 • Ser més fi qu'un coral
 • Ser més fi que torcar-se el cul & un confeti
 • Estar més fresc qu'una ros@
 • Fá mes mal que Tello.

G[modifica]

g[modifica]

 • Estar més gelat qu'el cul d'una dona
 • Estar més gelat qu'un rave
 • Estar més gelat qu'un tito
 • Ser més gos qu'Anra
 • Ser més gos qu'un pont
 • Ser més gos que la jaqueta 'un guàrdia (Mislata)
 • Ser més gran que la Rambla d'Algemesí

H[modifica]

 • Haver més fãena qu'en el pont d'Alcoi
 • Haver més fãena qu'en el pont d'Alzira
 • Haver més gent qu'en Bétera
 • Haver més gent qu'en la guerra
 • Haver més merda qu'en Zafra

J[modifica]

j[modifica]

 • Ser més justet que la jaqueta d'un torero

L[modifica]

l[modifica]

Ser més lleig que pegar-li a un pare amb un calcetí brut un Dijous Sant

 • Ser més lladre qu'el Gatet d'Otos
 • Ser més llarg qu'un dia sinse pa
 • Ser més lleig que pegar-li a un pare...
  ...& un calcetí suat! (Mislata, Sueca)
 • Ser més lleig qu'un abãejo
 • Ser més lleig qu'un pecat
 • Ser més lleig qu'una mona
 • Ser més lleig qu'el cul d'una mona
 • Estar més llisa qu'una taula de planxar
 • Dîxar més lluent qu'una espasa

M[modifica]

m[modifica]

N[modifica]

n[modifica]

P[modifica]

 • Parlar més qu'una cotorra
 • Passar més fam qu'un estudiant
 • Passar més fam qu'un mestre 'escola
 • Patir més qu'ês Japons
 • Pelar-se-la més qu'una mona
 • Pesar més qu'un matrimoni fals
 • Pixar més qu'una prenyâ
 • Preguntar més que la Guàrdia Civil

p[modifica]

 • Ser més pesat que dur una vaca de collera
 • Estar més pagat que Gerineldo (l'Alcúdia)
 • Ser més parat qu'un ninot de falla
 • Estar més pelat qu'el cul d'una mona
 • Estar més penjat qu'el Numaios d'Ulisses 31
 • Estar més perdut qu'un carter pel Japó
 • Ser més pesat qu'el plom
 • Ser més pesat qu'un collar de melons
 • Ser més pesat qu'una vaca en braços
 • Ser més pesat que les mosques de burra
 • Anar més picat qu'un gos (l'Olleria)
 • Ser més puta que les gallines...
  ...que deprengueren a nadar pâ fer-ho & els patos!

R[modifica]

r[modifica]

 • Ser més raro que la calentura
 • Ser més raro qu'un pet de porc
 • Tindre-ho més ras qu'un cul de mona
 • Portar-lo més recte qu'un fil
 • Estar més roig qu'un titot
 • Ser més roín que la pudor
 • Ser més roín que la tenca & caldo (Museros)
 • Ser més roín que la tenca & suc (Mislata)
 • Ser més roín qu'una fava seca
 • Ser més roín que la carn de bəscoll (Xàbia)
 • Ser més roín que la carn de coll

S[modifica]

s[modifica]

 • Estar més sec qu'un torrat
 • Estar més sol·licitat que la Xarito
 • Estar més sord qu'una rella

T[modifica]

 • Tindre més anys que la barana 'l riu (Mislata)
 • Tindre més corfolls qu'una ceba
 • Tindre més faltes qu'un frontó
 • Tindre més faltes qu'una pilot@ (el Genovés)
 • Tindre més fam que Garró
 • Tindre més fam qu'un lladre
 • Tindre més fam qu'un rabosot
 • Tindre més perill qu'una traca banyâ
 • Tindre més memòria qu'un tísic
 • Tindre més merda qu'un palo galliner
 • Tindre més pacência qu'un santo Job
 • Tindre més raó qu'un sant
 • Tindre més tecles que l'orgue de Sollana
 • Tindre més vista qu'un soliguer

t[modifica]

 • Anar més tes qu'un faristol
 • Anar més tes qu'un ciri
 • Estar més tes qu'un garrot
 • Ser més tonto qu'ês teus ous...
  ...que porten tota la vida junts i mai es parlen!
 • Ser més tonto que les òbiles d'Alzira
 • Ser més tonto qu'una mata 'faves
 • Estar més tort qu'el campanar d'Alcúdia
 • Estar més tranquil que la guerra
 • Ser més tranquil qu'una bassa d'oli

V[modifica]

v[modifica]

X[modifica]

x[modifica]

 • Ser més xulo qu'un set
 • Ser més xulo qu'un huit
 • Ser més xulo qu'un torero