Usuari:ChixpyBot

De Valenciclopèdia
Salta a: navegació, cerca

Done el meu permís per que qui vullga traduïsca esta pàgina o actualitze els enllaços.

Doy mi permiso para que alguien traduzca esta página o actualizar los links
Pero, por favor deja el mensaje original también

Hola, este és un compte utilitzat per un bot d'interwikis.

L'amo d'este aparell és Chixpy d'Inciclopedia. Per tant, usa the Chixpy's user talk at Inciclopedia en comptes de la discussió en esta pàgina. El permís per a usar este compte titella està ací, i fou demanat per Fer.

Què fa este bot?[modifica]

Este bot serà executat des de Inciclopedia, llavors afegirà/canviarà/esborrarà els interwikis de les pàgines amb les quals que Inciclopedia té interwiki i arriba a alguna pàgina allotjada ací (sea directament o a través d'altra wiki). Altrament, les interwikis afegides són les de totes les pàgines trobades.

Quan Chixpy executarà el bot?[modifica]

Principalment quan a Chixpy li done la gana i sobre tot si té temps per comprovar els canvis del bot... XD.

Com s'usa?[modifica]

Durant la execució el bot és supervisat per Chixpy.

  • Afegir interwikis és automàtic, excepte quan troba interwikis duplicats i coses per l'estil.
  • Canviar interwikies és automàtic. Normalment, aquests canvis s'hi deuen a que el interwiki apunta a una redirecció.
  • Per esborrar interwikis el bot pregunta a Chixpy. Normalment després de'esborrar-lo Chixpy verifica que la interwiki esborrada apuntava a una pàgina que no existix.
  • Quan s'hi fa la pitxa un lío, el bot pregunta a Chixpy, principalment estes coses les deixe com estiguen... (Per exemple es:fútbol té interwikis a en:football i en:soccer)


Versión en castellano[modifica]

Hola, esta es una cuenta usada por un bot de interwikis.

El dueño de esta cachivache es Chixpy de Inciclopedia. Por tanto, usa the Chixpy's user talk at Inciclopedia en vez de la discusión de esta página.

El permiso para usar esta cuenta marioneta está aquí, fue preguntado por Fer.

¿Que hace este bot?[modifica]

Este bot será ejecutado desde Inciclopedia, entonces añadira/cambiará/borrará los interwikis de las páginas que Inciclopedia tiene interwiki y llega a alguna página alojada aquí (sea directamente o a través de otra wiki). Sin embargo, las interwikis añadidas son las de todas las páginas encontradas.

¿Cuando Chixpy ejecutará el bot?[modifica]

Principalmente cuando a Chixpy le dé la gana y sobre todo si tiene tiempo para comprobar los cambios del bot... XD.

¿Como es usado?[modifica]

Durante su ejecución el bot es supervisado por Chixpy.

  • Añadir interwikis es automático, excepto cuando encuentra interwikis duplicados y cosas por el estilo
  • Cambiar interwikis también es automático. Normalmente estos cambios se deben a que el interwiki apunta a una redirección.
  • Para borrar interwikis el bot pregunta a Chixpy. Normalmente después de borrarlo Chixpy verifica que la interwiki borrada apuntaba a una página que no existe.
  • Cuando se hace la picha un lio, el bot pregunta a Chixpy, principalmente estas cosas las suelo dejar como están... (Por ejemplo es:fútbol tiene interwikis a en:football y en:soccer)