Cristo

De Valenciclopèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Valenciclopedisme Atenció atenció! Est' artícul està escrit en apitxat de seminariste de Moncâ.«Cristo!»
(Sənt Joan Fuster)«¡Viva Cristo Rey!»
(Els que anãen posant bombes a alguns sants com Sənt Joan Fuster o Sant Xis Guarner, que encâ no se sap qui eren ni se sabrà)
Tammé se'l coneix com Xe-sús, Xes o Suso. Com tot lo món sap, va nàixer a Valência, al barri de Natzaret.

Una vegâ que Déu mos havia 'nsenyat als valencians a parlar el valencià, faltava que pwguerem əscriure correctament & unes normes vàlides pâ tots, perô que s'añunyaren del català ixe que mos volia invãir, i ja əntonses volia furtar-mos el Micalet i la paella.


Vida i obres[modifica]

Después de batejar-lo a l'əsglésia de Sənt Joan (no Fuster, no, âtre), se'n va anar a terra mística, i diwen que se li va aparéixer Saplana pâ vore si podia tentar-lo & això de la política i si aixina, entre el dos, es forrãen. Perô Xe-sús, com a bon valencià, no va caure 'n la tentació, əncâ que conten que li faltà menos d'un pèl de figa.

Va tornar a Valência i va 'scomeçar a predicar per tots els puestos. Əntonses fou quan va dir el sermó més important, qu'és el qu'es coneix com el Sermó de la Montanya, i que tots els historiãors i filòlegs més importants coincidixen en quê se va celebrar al Puig, que era la montanya que n'hi havia més prop de Valência. I allí va ser on va dir les normes pâ 'scriure correctament el valencià, conegudes com les Normes del Puig.

Allí va dir tammé les benaventurances:

"Benaventurats els pobres d'ortografia, perquê d'ells és lo Regne de Valência.

Benaventurats els promotors valencians, perquê d'ells serà la millor terreta del món.

Benaventurats els del pp que patixquen persecució per la justícia, perquê d'ells serà la Xe-neralitat."


Pâ celebrar-ho se'n va 'nar de juerga & els amics, i es van fotre 'l que s'ha conegut com a l'últim sopar, que per supost va ser una paella & el seu socarraet, el seu vi (en barral i no en porró, ja's podeu imaginar per quê), i el seu pa, com és tradicional quan minjen molts de la paella sens'əscudellar-se en el plat.

Pos resulta qu'un dels amics de Xe-sús, que era català i li tenia 'nveja, el va traicionar i el va denunciar a la policia catalaniste qu'en ixos dies n'hi havia en Valência. El nom d'este mal home era A-Judes Iecscariot (A-Judes, perquè estava subvencionat pels catalans, i Iecscariot, pel malèfic i secessionista IEC, del que formava part). Total, qu'el van arrestar en el barri de Montolivet, on ell dia a sos pares qu'anava a orar, perô en realitat se n'anava allí de parranda & els amigatxos, i un dels amics es va quedar & l'últim txupito de mistela qu'es va fer, i això és lo que guarden ara de recuerdo en la catedral.

La policia catalaniste el va torturar pâ que retirara les Normes del Puig, perô ell va dir que no i va dir la famosa frase de "no mos fareu catalans" i el mataren.