A San' Vicent

De Valenciclopèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Valenciclopedisme Atenció atenció! Est' artícul està escrit en apitxat llirià.

«¿De Liria y bobo? !Échale un trobo!»
(popular del Villar)


...pôs el poble d'estos no apareix!

Xe mâ, A San' Vicent és una canció popular lliriana que cantãen els d'Allioli en el seu únic disco i que, com Benissa, casa Feliu, diu qâsi tots els pobles de la seua comarca; açò és la versió ampliâ que va fer Toni de l'Hostal en el Casal [email protected] Faller de Llíria & coþletes agarrães d'Els pobles valencians es peguen els uns & els âtres de Sanchis Guarner:

Ara qu'estem tots de festa
i n'hi ha bona companyia,
se n'anem a San' Vicent
caminant per l'Avenida;
el Mwlló del Pla de l'Arc,
San' Miquel i la Torreta:
ells són els tres testimonis [1]
dels anys que Llíria està feta.
Qu'ənta la mar te se trague
i un gos te rosegue els ossos,
i la Lloma de la Buitrera
te caiga damunt a trossos...
Benissanó, poble antic:
les parets són d'algepsons;
pensan'-se qu'era Madrið,
era un niu de gafarrons.
Diuen que Llíria és la glòria [2]
i Benaguasil el cel;
la Pobla és el purgatori
i Benissanó l'infern;
dicen que te vas, te vas [3]
al triste mas de Casinos,
a beber agua de rambla
i a quemar leña de pino...
Dolç com la mel és l'arrop [4]
qu'en Benigani' es fabrica,
però guanyar-los no pot
als torrons de gat de Llíria.
En Llíria són uns fartons [5]
qu'es mingen la cansalâ
i, en Benaguasil, la conna,
perqu'és gent desfargalâ.
En les hortes de Casinos [6]
diuen qu'el blat s'ha afollat:
la culpa la té l'oratge,
qu'ha plogut i ha pedregat.
El justícia de Casinos [7]
diuen que no té bigot
i el dimoni dels obrers
han fet el campanar tort.
Marinas ya no es Marinas, [8]
qu'es un corral de ganado:
tienen la campana rota
y el campanar esmochado.
En el poble d'Olocau [9]
enguany no correran bous,
que hi ha hagut mala collita
de mangranes i codonys.
En Olocau to' són caus, [10]
en Marines to' són figues
i en Gàtova posen l'olla
catorze o quinze dies.
Per a lletjos, en la Pobla; [11]
les Ventes, gent de muntó;
per a sords de conveniència,
el sord de Benissanó.
I els de Pedralba i Bugarra,
redéu quê fotuts que són,
que porten a san' Antoni
panxa amunt i cara 'l sol...
Llíria és poble d'artistes,
de músics i d'escultors:
si vols triar eł mareges,
igual té Clarí qu'Unió;
les xiques del Barranquet
totes són caragoleres:
tenen la panxa rasposa
de pujar a les moreres;
les xurretes del Villar
al cresol diuen candil;
a la finestra, ventana;
i, al jolivert, perejil...
Adéu, casa de Joan,
Carril i casa de Carlos:
ja həm acabat & la'oliva
i ara anem a apedaçar-mos;
adéu, la Canyâ del Comte
i el barranc de par en par; [12]
i la Bassa de la Canya
i el Racó del Colmenar:
adéu, San' Miquel de Llíria, [13]
i les beates tammé,
que jo me'n vaig a Valéncia
i Déu sap si tornaré...
Estes coses que jo cante
totes són de veritat:
açò són els antics gojos
que li cantãen al sant:
San' Vicent, quan vingué a Llíria,
predicà en la'Olivereta
y'ixe dia mos va dir
que la font no estava seca;
les paraules textuals
que mos va dir san' Vicent:
«la font creixerà o amainarà,
perô l'aigua mai faltarà!»
Les paraules textuals
que mos va dir san' Vicent...
-I aixina ha segut,
perquê la font
ha crêxcut i ha amainat,
perô l'aigua mai mos ha faltat!-
Font de San' Vicent de Llíria, [14]
cada dia vaig i bec;
si un dia la font se seca,
vaig a morir-me de set.

Diferències[modifica]

 1. en Tenim en Llíria carrers diu «seran eterns testimonis»
 2. esta 'strofa està en lo d'Allioli; Guarner diu qu'és de Benaguasil
 3. esta 'strofa està en lo d'Allioli, perô en valencià; Guarner diu qu'és del Villar
 4. esta 'strofa no està en lo d'Allioli; Guarner diu qu'està en Encisam de tutti-frutti de Martí Gadea
 5. esta 'strofa no està en lo d'Allioli; Guarner diu qu'és de Casinos
 6. esta 'strofa no està en lo d'Allioli; Guarner diu qu'és de Llíria
 7. esta 'strofa no està en lo d'Allioli; Guarner diu qu'és de Llíria
 8. esta 'strofa no està en lo d'Allioli; Guarner diu qu'és de Gàtova
 9. esta 'strofa no està en lo d'Allioli; Guarner diu qu'és de Llíria
 10. esta 'strofa no està en lo d'Allioli; Guarner diu qu'és de les Alcubles
 11. esta 'strofa no està en lo d'Allioli; Guarner diu qu'està en Typos de Martí Gadea
 12. ?
 13. esta 'strofa no està en lo d'Allioli; Guarner diu qu'és del Pitos & flautes de Martí Gadea
 14. esta 'strofa no està en lo d'Allioli, perô quadra & la tonãeta del final; Guarner diu qu'és de Llíria

Vejau tammé[modifica]

Vincles forasters[modifica]